חשבונית לשכיר שמחויב להוציאה בשל אי הנפקת תלוש משכורת על ידי המעסיק

חשבונית לשכיר הוא שירות שמאד מומלץ להירשם אליו כאשר יש לכם עבודה בה לא משלמים לכם תלוש משכורת, אלא מאלצים אתכם לפתוח תיק עוסק פטור ולשלם דרך קבלות. ככל שהעבודה הנה בשכר נמוך, הנזק יחסית זניח כי מדובר על תשלום מאות שקלים מס ישיר בסוף השנה. אבל אם מדובר בעבודה שהיא ברמת הכנסה של עוסק מורשה (מורשה מע"מ, כאמור), המיסים הישירים יעלו לאלפי שקלים בסוף השנה ויתווסף גם תשלום מע"מ. באמצעות חשבונית לשכיר יכול העובד לקבל תלוש שכר על עבודתו מחברה שמנפיקה חשבונית לשכיר עבור אותו מקום עבודה שמתנהל רק עם חשבוניות מס וקבלות.

רישום לחברה המנפיקה חשבונית לשכיר

הרישום לחברה נעשה באמצעות דיווח על מקום העבודה לו אתם נדרשים להגיש חשבונית. מנגד, לאותו מקום עבודה יש לדווח על פרטי ההעבדה של חברת חשבונית לשכיר שיימסרו לכם במעמד הראיון. בסוף החודש, חברת חשבונית לשכיר תקבל את הכסף מהחברה בה אתם עובדים בפועל ותנפיק לה חשבונית מס. אתם תקבלו מחברת חשבונית לשכיר תלוש משכורת עם ניכויי חובה, ובנוסף להם – ניכויים המבטאים את שכר הטרחה על השירות: דמי טרחה, דמי מעביד ואם יש לכם קרן פנסיה פעילה, ניתן להורות לחברה להפריש אליה גם ממקום עבודתכם הפעיל.

היתרון: אינכם צריכים לדווח למס הכנסה בסוף השנה

אתם למעשה נקיים מדיווח למס הכנסה בסוף השנה, כי מונפק לכם תלוש משכורת על עבודתכם השכירה. במסגרת פתרון זה, אצל רשות המיסים בכלל לא יהיה כתוב שאתם עצמאיים והלקוח שלכם הוא חברה שעובדת דרך חשבוניות. התיק ייסגר ובמקומו תופיע שורה בביטוח לאומי בה אתם עובדים בחברת חשבונית לשכיר, שהיא זו שמנפיקה את תלוש המשכורת החודשי. במידה ותעבדו בעוד עבודה שכירה, תצטרכו לערוך רישום גם בתיאום מס בתוך רשות המיסים, בו תוכרז המשרה העיקרית שלכם כמזוכה ב- 2.25 נקודות זיכוי והמשרה המשנית כמחויבת במס הכנסה. חשבונית לשכיר מאפשרת לכם ליהנות מכל העולמות, גם לעבוד במשרה שהמועמדים אליה צריכים להיות עצמאיים וגם לקבל את הכסף במתכונת של שכיר, עם תלוש חודשי, במקום זאת.